CO WIEMY O PIZZY?

W XVI w. na dworze krlewskim Sforzw podczas wieczerzy weselnej krlowej Bony z krlem Polski Zygmuntem Starym pojawi? si? okr?g?y placek przyprawiony serem, mi?sem i innymi specyfikami. Wzbudzi? podziw i uznanie przypadaj?c m?odej parze do gustu

pizza